đổi màu chữ trong block

Điều hành viên: Hỗ trợ NukeViet

Nội quy chuyên mục
- Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!

đổi màu chữ trong block

Bài viết chưa xemgửi bởi thaivinh » 19 Tháng 8 2012, 15:29

mình làm hoài không được ,nhờ anh em giúp đỡ làm sao để đổi đuọc màu của mấy chữ tỷ giá-thời tiết và giá xăng,và làm cho giá xăng hiển thị mặc định thay tỷ giá,thank anh em nhiều
đây là file của block.tpl
Mã: Chọn tất cả
<!-- BEGIN: main -->
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://vnexpress.net/Service/Forex_Content.js"></script>
<link type="text/css" href="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/tab.css" rel="stylesheet"/>
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/tab.js"></script>
<style type="text/css">
#show {   
   position:relative;
}
#show img {
   width:160px;
}
.weatherItem {
   height:80px;
   padding-top:120px;
}
.weatherTemp {
   font-size:30px;
   font-weight:bold;
   padding:20px;
   position:absolute;
   top:0;
   right:0;
}
.exchange {
   border:1px solid #CCC;
   border-bottom:0;
   border-left:0;
   font-family:Tahoma;
   font-size:8pt;
}
.exchange td{
   border-left:1px solid #CCC;
   border-bottom:1px solid #CCC;
   text-align:center;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/weather.js"></script>
<script type="text/javascript">
function xbm_weather()
{
  $('#show').html('');
  var code = $('#weather').val();
  $('#show').weatherfeed([code]);
}
$(document).ready(function () {
   xbm_weather();
});
</script>

<div class="TabView" id="TabView">
    <div class="Tabs">
       
        <a href="#">Tá»· giá</a>
        <a href="#">Thời tiết</a>
        <a href="#">Giá Xăng</a>
    </div>
    <div class="Pages">
        <div class="Page">
           <table width="100%" class="exchange" cellpadding="1" cellspacing="1">
               <tr>
                   <td><strong>Tên NT</strong></td>
                    <td><strong>Giá mua</strong></td>
                    <td><strong>Giá bán</strong></td>
                    <td><strong>C/Khoản</strong></td>
                </tr>
                <!-- BEGIN: loop -->
                <tr>
                   <td>{CurrencyCode}</td>
                    <td>{Buy}</td>
                    <td>{Sell}</td>
                    <td>{Transfer}</td>
                </tr>
                <!-- END: loop -->
            </table>
            <p style="padding-top:5px;">
                <strong>Nguồn Ngân hàng: Vietcombank</strong><br />
                <span style="font-size:11px">Cập nhật : {time}</span>
            </p>
        </div>
        <div class="Page">
            <select name="weather" id="weather" onchange="xbm_weather()">
                <option value="VMXX0002">Bắc Giang</option>
                <option value="VMXX0003">Biên Hòa</option>
                <option value="VMXX0004">Cần ThÆ¡</option>
                <option value="VMXX0005">Hải Phòng</option>
                <option value="VMXX0006">Hà Ná»™i</option>
                <option value="VMXX0007"selected="selected">Hồ Chí Minh</option>
                <option value="VMXX0008">Hòa Bình</option>
                <option value="VMXX0009">Huế</option>
                <option value="VMXX0010">Mỹ Tho</option>
                <option value="VMXX0011">Nam Định</option>
                <option value="VMXX0012">Phan Thiết</option>
                <option value="VMXX0013">Quy NhÆ¡n</option>
                <option value="VMXX0015">Thái Nguyên</option>
                <option value="VMXX0016">Tuy Hòa</option>
                <option value="VMXX0017">Việt Trì</option>
                <option value="VMXX0018">VÅ©ng Tàu</option>
                <option value="VMXX0019">Lào Cai</option>
                <option value="VMXX0020">Cao Bằng</option>
                <option value="VMXX0023">Lạng SÆ¡n</option>
                <option value="VMXX0024">Đảo Bạch Long VÄ©</option>
                <option value="VMXX0025">Thanh Hóa</option>
                <option value="VMXX0026">Vinh</option>
                <option value="VMXX0027">Đồng Há»›i</option>
                <option value="VMXX0028">Đà Nẵng</option>
                <option value="VMXX0029">Nha Trang</option>
                <option value="VMXX0030">Đảo song tá»­ tây</option>
                <option value="VMXX0031">Cà Mau</option>
                <option value="VMXX0032">Phú Quốc</option>
                <option value="VMXX0034">Trường Sa</option>
            </select>
           <div id="show" style="padding:10px;"></div>
        </div>
                <div class="Page">
                <strong style="padding-bottom:5px;">Giá bán lẻ xăng dầu</strong>
                {code_html}
                <div>Nguồn: petrolimex.com.vn</div>
        </div>
     </div>   
</div>

<script language="javascript" type="text/javascript">
   tabview_initialize('TabView');
</script>
<!-- END: main -->

đây là file block.php
[*]
<?php
/**
* @Project Archives OF NUKEVIET 3.x
* @Author PCD-GROUP (contact@dinhpc.com)
* @Copyright (C) 2011 PCD-GROUP. All rights reserved
* @Createdate July 27, 2011 11:24:58 AM
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );
if ( ! nv_function_exists( 'nv_block_linhtinh' ) )
{
function nv_block_linhtinh ( $block_config )
{
global $global_config;
include_once( NV_ROOTDIR . '/includes/class/geturl.class.php' );

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/blocks/global.linhtinh.tpl") )
{
$block_theme = $global_config['site_theme'];
}
else
{
$block_theme = "default";
}
$xtpl = new XTemplate( "global.linhtinh.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/blocks" );
$xtpl->assign( 'TEMPLATE' , $block_theme );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL' , NV_BASE_SITEURL );

$difftimeout = ( 1 * 60 * 60 );
$timeout = 0 ;

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . '/data/time.ini' ) )
{
$timeout = intval ( file_get_contents( NV_ROOTDIR . '/data/time.ini' ) );
}
$contents = '';

if ( $timeout == 0 or NV_CURRENTTIME - $timeout > $difftimeout )
{
$xmlstr = file_get_contents('http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ExrateXML.aspx');
$ExrateList = new SimpleXMLElement($xmlstr);
if ( strval($ExrateList->DateTime) != '' )
{
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/exchangerates.xml', $xmlstr );
}
}

$xmlstr = file_get_contents(NV_ROOTDIR . '/data/exchangerates.xml');

$ExrateList = new SimpleXMLElement($xmlstr);
$xtpl->assign( 'time' , strval($ExrateList->DateTime) );
foreach ( $ExrateList->Exrate as $item)
{
$xtpl->assign( 'CurrencyCode' , strval( $item['CurrencyCode'] ) );
$xtpl->assign( 'Buy' , strval( $item['Buy'] ) );
$xtpl->assign( 'Sell' , strval( $item['Sell'] ) );
$xtpl->assign( 'Transfer' , strval( $item['Transfer'] ) );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}

$difftimeout1 = ( 24 * 60 * 60 );
$timeout1 = 0 ;

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini' ) )
{
$timeout1 = intval ( file_get_contents( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini' ) );

}
$contents1 = '';

if ( $timeout1 == 0 or NV_CURRENTTIME - $timeout1 > $difftimeout1 )
{

//get gas petrolimex
$cc = new UrlGetContents($global_config);
$xmlstr1 = $cc->get('http://petrolimex.com.vn/');
preg_match("/<div id=\"vie_p3_PortletContent\" class=\"blueseaContainerContent\" style=\"height:133px;display:block;\">(.*?)<\\/div>/si", $xmlstr1 , $match1);

$html1 = str_replace( 'style="width:90%;"','',$match1[1]);
$html1 = str_replace( 'style="min-width:80px;"','',$html1);
$html1 = str_replace( 'class="blueseaDocsItem"','',$html1);
$html1 = str_replace( 'class="center"','',$html1);
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/petrolimex.html', $html1 );
//get gas in word
$xmlstr1 = $cc->get('http://www.oil-price.net/COMMODITIES/gen.php?lang=vi');
$xmlstr1 = str_replace( '\\','',$xmlstr1);
$xmlstr1= preg_replace('/(<[^>]+) style=".*?"/i', '$1', $xmlstr1);
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/gas.js', $xmlstr1 );

file_put_contents ( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini', NV_CURRENTTIME );

}

$xmlstr1 = file_get_contents(NV_ROOTDIR . '/data/petrolimex.html');

$xtpl->assign( 'code_html' , $xmlstr1 );
//echo $ExrateList->DateTime; die();

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}
if ( defined( 'NV_SYSTEM' ) )
{
$content = nv_block_linhtinh ( $block_config );
}
?>

đây là hình ảnh Hình ảnh
thaivinh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
 
Bài viết: 90
Ngày tham gia: 10 Tháng 8 2012, 09:33
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 0 lần

Quay về Blocks

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách


WEB NHANH - Thiết kế web nhanh Dự án 20 triệu máy tính bảng
Sponsored Links: Thiết kế web nhanh | Thiết kế website dựng sẵn | thiết kế web trường học | Thiet ke web công ty
Web bán hàng trực tuyến | Đệm everon | sim so dep | sim giá rẻ | sim số đẹp